OP Ryhmän Tutkimussäätiön väitöskirjapalkinto

OP Ryhmän Tutkimussäätiön väitöskirjapalkinto kauppatieteiden tohtori Mika Hannulalle ja valtiotieteiden tohtori Annika Lindbladille OP Ryhmän Tutkimussäätiön tarkoituksena on taloustieteellisen tutkimuksen edistäminen ja tukeminen. Väitöskirjapalkinto jaetaan henkilölle, joka on tutkimustyössään osoittanut poikkeuksellista luovuutta, ja jonka voidaan odottaa yltävän merkittäviin saavutuksiin myös tulevaisuudessa. OP Ryhmän Tutkimussäätiö jakoi 28.1.2021 väitöskirjapalkintonsa lukuvuodelta2019-2020. Palkinto jakautuu kahdelle väitöskirjan tekijälle, ja molempien palkintojen arvo on 5 000 euroa.  Palkinnon saivat kauppatieteiden tohtori Mika Hannula Turun kauppakorkeakoulussa hyväksytystä…

Read More

OP Ryhmän Tutkimussäätiön apurahat vuonna 2020

OP Ryhmän Tutkimussäätiön tarkoituksena on taloustieteellisen tutkimuksen ja erityisesti osuuspankkitoimintaan liittyvän tutkimuksen tukeminen ja edistäminen. OP Ryhmän Tutkimussäätiön hallitus myönsi vuonna 2020 apurahoja 47 hankkeelle yhteensä 1.214.300 euroa. Myönnetyt apurahat: Päätoiminen Post Doc- tutkimus yhteensä 390.000 euroa, 6 kpl Sukunimi Etunimi Otsikko Päätös Conlin Andrew Individual Investor Behavior, Classical and Behavioral Explanations 65.000 Kallunki Jenni Effect of managers’ personal characteristics on firm-level outcomes 65.000 Meriläinen Jari-Mikko Pankin likviditeetin ja luottoluokituksen…

Read More

OP Ryhmän Tutkimussäätiön teemapäivä 2020: Yrittäjät ja kasvuyritykset talouskasvun lähteenä

OP Ryhmän Tutkimussäätiön kannustuspalkinto Otto Toivaselle ja väistökirjapalkinto Jenni Kallungille Teemapäivässä puhujina olivat muun muassa valtiovarainministeri Katri Kulmuni ja professori Mika Maliranta. Teemapäivän aiheina olivat Suomen talouden näkymät, kasvuyritysten vaikutus talouskasvuun sekä talouskasvun mahdollistajat ja esteet. Ministeri Kulmuni painotti puheessaan työllisyysasteen kasvun tärkeyttä ja sitä, miten yrityksiä tuetaan yhdessä aikamme suurimmista haasteista – ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Seminaarissa oli hyvien puheiden lisäksi jokavuotinen palkinnonjako. Professori Otto Toivaselle myönnettiin 20 000 euroa arvoinen…

Read More

OP Ryhmän tieteelliset säätiöt jakoivat tutkimukseen yli 1,1 miljoonaa euroa

  OP Ryhmän tutkimussäätiön apurahat on tarkoitettu taloustieteellisiin tutkimuksiin ja jatko-opintoihin, Kyösti Haatajan säätiön apurahat taas maaseudun elinkeinotoimintaa käsitteleviin tutkimuksiin. OP Ryhmän tutkimussäätiön hallituksen myöntämää apurahaa voi hakea moneen eri tarkoitukseen, kuten esimerkiksi tutkimusvapaan rahoittamiseen tai päätoimiseen jatko-opiskeluun. Säätiöiden hallitukset päättävät apurahojen saajista tieteellisten toimikuntien esitysten perusteella. Tänä vuonna säätiöt ovat jakaneet apurahoina tutkimustyöhön yhteensä yli 1,1 miljoonaa euroa vuoden 2019 apurahahaussa ja tällä rahoitettiin 52 lahjakkaan tutkijan ja tutkimusryhmän…

Read More

OP Ryhmän tutkimussäätiön apurahat 2019

  Apurahat professorin tutkimusvapaaseen:   Sukunimi Etunimi Otsikko Ripatti Antti Suomen kaksi lamaa 32.000   Post doc apurahat:   Sukunimi Etunimi Otsikko Chowdhury Abu Institutional Holdings and Firm Failure 65.000 Conlin Andrew Individual Investor Behavior, Classical and Behavioral Explanations. 65.000 Mao Yaping Catch me if you can: the role of CEO intelligence in earnings manipulation 65.000 Mäkelä Erik The effects of ground leases on housing markets and financial stability 65.000…

Read More

Kyösti Haatajan säätiön apurahat 2019

  Sukunimi Etunimi Otsikko Ingutia Rose Women in Agriculture, Cooperatives and Food Security with Focus on Maternal and Child Nutritional Status in Rura 20.000 Hietala Elsa Kartanot edelläkävijöinä? Suurtilat ja maatalouden modernisoituminen 1850-1920 20.000 Kettunen Marika Kylässä vai kaupungissa? Alueellinen muutos, nuorten koulutussiirtymät ja alueellinen oikeudenmukaisuus Pohjois-Suomessa 20.000 Rehan Sheikh Feroze The Role of co-operatives in household food security: Evidence from Bangladesh 20.000 Lähteenniitty Aurora Tutkin väitöskirjassani, miten Suomalainen maaseudun…

Read More

OP Ryhmän tutkimussäätiön teemapäivä 2019: Tekoälyn Suomi

OP Ryhmän tutkimussäätiön 30. teemapäivässä keskusteltiin tekoälyn tulevaisuudesta ja jaettiin väitöskirjapalkinto ​OP Ryhmän tutkimussäätiön teemapäivä järjestettiin Vallilassa 23.1. tekoäly-teemalla. Seminaarissa Suomen tekoälystrategiasta puhui elinkeinoministeri Mika Lintilä, tekoälyn etiikasta Saidot.ai:n toimitusjohtaja Meeri Haataja, tekoälystä kasvun ajurina kertoi Hankenin professori Ari Hyytinen, ja tekoälyn vaikutuksesta ja mahdollisuuksista Curios AI:n toimitusjohtaja Harri Valpola. Tilaisuuden avasi Timo Ritakallio. Tutkimussäätiön väitöskirjapalkinnon sai VTT Aino Silvo Helsingin yliopistosta. Kesäkuussa 2018 hyväksytty väitöskirja taloustieteen alalta käsittelee macro…

Read More

Kyösti Haatajan säätiön apurahat 2018

  Kyösti Haatajan säätiön hallitus myönsi 100 000 euroa seuraaville tutkijoille ja tutkimushankkeille:   Sukunimi Etunimi Otsikko Dinh Trang Thi Quynh The role of entrepreneurial support in rural returnee entrepreneurs´ new venture creation 5000 Ingutia Dr. Rose Women in Agriculture, Cooperatives and Food Security with Focus on Maternal and Child Nutritional Status in Rural Kenya 20000 Lähteenniitty Aurora Miten yhteiskunnan taloudelliset, rakenteelliset sekä poliittiset päätökset ovat vaikuttaneet maaseudun kulttuurimaiseman muuttumiseen…

Read More

OP Ryhmän tutkimussäätiön apurahat 2018

Post doc apurahat:   Sukunimi Etunimi Otsikko   Conlin Andrew Individual Investor Behavior, Classical and Behavioral Explanations. 65000 Godenhielm Mats Information, costs, and liquidity in OTC- and other decentralized markets 65000 Hämäläinen Saara Studies on effects and origins of market frictions 32500 Mao Yaping Catch me if you can: the role of CEO-auditor IQ and EQ compatibility in earnings manipulation and audit report 32500 Meriläinen Jari-Mikko Omistusmuodon vaikutus pankin rahoitusrakenteeseen…

Read More

Teemapäivä 2018

OP Ryhmän tutkimussäätiön tunnustuspalkinto Seppo Honkapohjalle OP Ryhmän tutkimussäätiön 29. teemapäivässä keskusteltiin globalisaatiosta ja jaettiin tutkimussäätiön tunnustukset. OP Ryhmän tutkimussäätiön teemapäivä järjestettiin Vallilassa 2.2. ”Globalisaation loppu?” -teemalla. Seminaarissa globalisaatiosta talouden ja politiikan näkökulmasta puhuivat ulkoministeri Timo Soini, ETLA:n toimitusjohtaja Vesa Vihriälä, professori Markus Jäntti sekä Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen. Tilaisuuden avasi Tony Vepsäläinen. Teemapäivän yhteydessä jaettiin tutkimussäätiön tunnustukset. Tunnustuspalkinnon sai Seppo Honkapohja, joka on ansioitunut suomalaisen taloustieteen uudistajana ja…

Read More