Kyösti Haatajan säätiön hallitus myönsi kaikkiaan 100 000 euroa seuraaville tutkijoille ja tutkimushankkeille:

Apuraha päätoimiseen jatko-opiskeluun

Kirsi Hokkila 20 000 €
Arvot ja uusosuustoimintayrittäjyys-väitöskirja
Emmi Haltia 10 000 €
ETELÄ-SUOMEN METSIEN SUOJELUN MARKKINATTOMIEN HYÖTYJEN ARVOTTAMINEN
Irene Kuhmonen 20 000 €
Maatalouden ympäristönsuojelun ja kilpailukyvyn yhteensopivuus viljelijöiden valinnoissa
Keyimu Pahati 20 000 €
Tourism, collaboration and rural development: from the Finnish countryside to rural China
Susanna Suomalainen 20 000 €
Towards greener mining: Comparison of legal frameworks and policy instruments to improve resource efficiency in mine tailings’ management
Yhteensä:  90 000 €

Henkilökohtainen tutkimusapuraha

Kyösti Arovuori 5 000 €
Effectivness of the Common Agricultural Policy – empirical analysis
Suvi Borgström 5 000 €
Vihreän infrastruktuurin oikeus: kohti kestävää maankäyttöä ja luonnovarojen hyödyntämistä
Yhteensä:  10 000 €