Osuuspankkien Keskuspankki Oy:n (OKO) hallintoneuvosto perusti Osuuspankkijärjestön Tutkimussäätiön 17.4.1972. Säätiön perustaminen liittyi osaltaan Osuuspankkien Keskuspankki Oy:n 70-vuotisen toiminnan juhlintaan. Säätiön nimi muutettiin vuonna 1991 Osuuspankkiryhmän Tutkimussäätiöksi, vuonna 2008 OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiöksi ja vuonna 2015 OP Ryhmän Tutkimussäätiöksi.

OKO lahjoitti säätiölle alkupääomana 250 000 markkaa. Toiminnan rahoituspohjana olivat alkuvuosina pääosin OKOn ja sen tytäryritysten vuosittaiset lahjoitukset. Lahjoitusten merkitys pieneni, kun säätiön sijoitukset ja niiden tuotot kasvoivat. Vuodesta 1987 lähtien säätiö ei ole saanut lahjoituksia, vaan toiminta on perustunut yksinomaan sijoitusten tuottoihin.

Perustamisen yhteydessä säätiön tarkoitukseksi määriteltiin taloustieteellisen tutkimuksen ja erityisesti osuuspankkitoimintaan liittyvän tutkimuksen tukeminen ja edistäminen.

Säätiön keskeisiä toimintamuotoja ovat apurahojen jakaminen, rahoituksen alalta
tehdyn väitöskirjan palkitseminen, mahdolliset kannustus- tai elämäntyöpalkinnot sekä
ajankohtaisaiheisen teemapäivän järjestäminen.

Kyösti Haatajan Säätiön perustamisella juhlistettiin OKO:n pitkäaikaisen hallintoneuvoston puheenjohtajan, professori Kyösti Haatajan 70-vuotispäivää. Kyösti Haatajan Säätiö on sulautunut OP Ryhmän Tutkimussäätiöön ja täytäntöönpano on rekisteröity Säätiörekisteriin 31.7.2019.