OP Ryhmän tutkimussäätiön teemapäivä 2019: Tekoälyn Suomi

OP Ryhmän tutkimussäätiön 30. teemapäivässä keskusteltiin tekoälyn tulevaisuudesta ja jaettiin väitöskirjapalkinto ​OP Ryhmän tutkimussäätiön teemapäivä järjestettiin Vallilassa 23.1. tekoäly-teemalla. Seminaarissa Suomen tekoälystrategiasta puhui elinkeinoministeri Mika Lintilä, tekoälyn etiikasta Saidot.ai:n toimitusjohtaja Meeri Haataja, tekoälystä kasvun ajurina kertoi Hankenin professori Ari Hyytinen, ja tekoälyn vaikutuksesta ja mahdollisuuksista Curios AI:n toimitusjohtaja Harri Valpola. Tilaisuuden avasi Timo Ritakallio. Tutkimussäätiön väitöskirjapalkinnon sai VTT Aino Silvo Helsingin yliopistosta. Kesäkuussa 2018 hyväksytty väitöskirja taloustieteen alalta käsittelee macro…

Read More

Kyösti Haatajan säätiön apurahat 2018

  Kyösti Haatajan säätiön hallitus myönsi 100 000 euroa seuraaville tutkijoille ja tutkimushankkeille:   Sukunimi Etunimi Otsikko Dinh Trang Thi Quynh The role of entrepreneurial support in rural returnee entrepreneurs´ new venture creation 5000 Ingutia Dr. Rose Women in Agriculture, Cooperatives and Food Security with Focus on Maternal and Child Nutritional Status in Rural Kenya 20000 Lähteenniitty Aurora Miten yhteiskunnan taloudelliset, rakenteelliset sekä poliittiset päätökset ovat vaikuttaneet maaseudun kulttuurimaiseman muuttumiseen…

Read More

OP Ryhmän tutkimussäätiön apurahat 2018

Post doc apurahat:   Sukunimi Etunimi Otsikko   Conlin Andrew Individual Investor Behavior, Classical and Behavioral Explanations. 65000 Godenhielm Mats Information, costs, and liquidity in OTC- and other decentralized markets 65000 Hämäläinen Saara Studies on effects and origins of market frictions 32500 Mao Yaping Catch me if you can: the role of CEO-auditor IQ and EQ compatibility in earnings manipulation and audit report 32500 Meriläinen Jari-Mikko Omistusmuodon vaikutus pankin rahoitusrakenteeseen…

Read More

Teemapäivä 2018

OP Ryhmän tutkimussäätiön tunnustuspalkinto Seppo Honkapohjalle OP Ryhmän tutkimussäätiön 29. teemapäivässä keskusteltiin globalisaatiosta ja jaettiin tutkimussäätiön tunnustukset. OP Ryhmän tutkimussäätiön teemapäivä järjestettiin Vallilassa 2.2. ”Globalisaation loppu?” -teemalla. Seminaarissa globalisaatiosta talouden ja politiikan näkökulmasta puhuivat ulkoministeri Timo Soini, ETLA:n toimitusjohtaja Vesa Vihriälä, professori Markus Jäntti sekä Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen. Tilaisuuden avasi Tony Vepsäläinen. Teemapäivän yhteydessä jaettiin tutkimussäätiön tunnustukset. Tunnustuspalkinnon sai Seppo Honkapohja, joka on ansioitunut suomalaisen taloustieteen uudistajana ja…

Read More

OP Ryhmän tutkimussäätiön ja Kyösti Haatajan säätiön apurahat 2019

OP Ryhmän tutkimussäätiön apurahat   Apurahoihin on varattu 1 100 000 euroa, ja ne on tarkoitettu taloustieteellisiin tutkimuksiin ja jatko-opintoihin. Etusijalle asetetaan osuuspankkitoimintaa sekä rahoitusalaa laajemmin koskevat tutkimukset. Apurahaa voi hakea a)  henkilökohtaiseen tutkimukseen b)  tutkimusryhmän toiminnan rahoittamiseen c) professorin tutkimusvapaan rahoittamiseen d)  päätoimiseen post doc -tutkimukseen ja e)  päätoimiseen jatko-opiskeluun.   Kyösti Haatajan säätiön apurahat   Apurahoihin on varattu 100 000 euroa. Ne on tarkoitettu maaseudun elinoloja ja elinkeinotoimintaa käsitteleviin…

Read More

OP Ryhmän tieteelliset säätiöt jakoivat tutkimukseen yli 1,2 miljoonaa euroa

OP Ryhmän tutkimussäätiön apurahat on tarkoitettu taloustieteellisiin tutkimuksiin ja jatko-opintoihin, Kyösti Haatajan säätiön apurahat taas maaseudun elinkeinotoimintaa käsitteleviin tutkimuksiin. OP Ryhmän tutkimussäätiön hallituksen myöntämää apurahaa voi hakea moneen eri tarkoitukseen, kuten esimerkiksi tutkimusvapaan rahoittamiseen tai päätoimiseen jatko-opiskeluun. – Etusijalle asetetaan osuuspankkitoimintaa tai rahoitusalaa koskevat tutkimukset. Hakemukset ovat todella korkeatasoisia ja niiden laatu paranee vuosi vuodelta. Tutkijoiden työpanoksen ansiosta olemme saaneet yhteiskunnallisesti merkittävää tutkimustietoa talouden kehityskuluista, sanoo OP Ryhmän tutkimussäätiön ja…

Read More

OP Ryhmän tutkimussäätiön apurahat vuonna 2017

OP Ryhmän tutkimussäätiön apurahat vuonna 2017 OP Ryhmän tutkimussäätiön hallitus myönsi kaikkiaan 1 102 600 euroa seuraaville tutkijoille ja hankkeille: Apurahat professorin tutkimusvapaaseen Juha Junttila Regime Dependent Explanations to Shock Reaction and Contagion in Commodity and Financial Markets 32 000 € Jussi Nikkinen Suurten osakekurssimuutosten anatomia ja kytkökset 32 000 € Sami Vähämaa Hallinto- ja ohjausjärjestelmät, johdon kannustimet ja pankkien riskisyys 32 000 € Post doc -apurahat Mats Godenhielm Information,…

Read More

Kyösti Haatajan säätiön apurahat vuonna 2017

Kyösti Haatajan säätiön apurahat vuonna 2017 Kyösti Haatajan säätiön hallitus myönsi 100 000 euroa seuraaville tutkijoille ja tutkimushankkeille: Benjamin Anang Microcredit, production system and efficiency of smallholder rice production in northern Ghana 10 000 € Maija Halonen Resurssiperiferian kehityspolku ja sopeutuminen: toimialojen syklit, politiikat ja työllisyys 25 000 € Natalia Kuosmanen Kuinka maatilojen luova tuho vaikuttaa Suomen maataloussektorin kokonaistuottavuuteen? 20 000 € Kirsi Laine Ruotsin ajalla tehtyjen isojakojen vaikutus maatalouteen…

Read More

Uudet kotisivut ja apurahajärjestelmät julkaistu

OP Ryhmän tutkimussäätiön ja Kyösti Haatajan säätiön uudet kotisivut avattiin joulukuussa 2016. Samassa yhteydessä uusittiin säätiöiden apurahajärjestelmät. Aiemmin molempien säätiöiden apurahahakemukset hallinnoitiin saman järjestelmän kautta, mutta nyt molemmilla säätiöillä on omat erilliset järjestelmänsä. Vanhat käyttäjätunnukset toimivat myös uusissa järjestelmissä. Voit tilata unohtuneen salasanan tilalle uuden salasanan. Linkit apurahajärjestelmiin löytyy sivun oikeasta laidasta.

Read More

Teemapäivä 2016

Talouskasvun tulevaisuus – pysähtyneisyyden vai innovaatioiden aika? Teemapäivän esitykset Olli Rehn: Raha- ja talouspolitiikka pitkittyneessä 0-kasvun ja 0-koron ympäristössä Jaakko Kiander: Onko Eurooppa Japanin tiellä? Anni Huhtala: Tulevaisuuden kasvun lähteet Suomessa Jari Ojala: Talouskasvun hidastuminen: historia ja tulevaisuus Lisätietoja: Heli Kangasluoma OP Ryhmän tutkimussäätiö Puh. 010 252 27133, 040 500 6608 e-mail: heli.kangasluoma@op.fi

Read More