OP Ryhmän tutkimussäätiön ja Kyösti Haatajan säätiön apurahat 2019

OP Ryhmän tutkimussäätiön apurahat   Apurahoihin on varattu 1 100 000 euroa, ja ne on tarkoitettu taloustieteellisiin tutkimuksiin ja jatko-opintoihin. Etusijalle asetetaan osuuspankkitoimintaa sekä rahoitusalaa laajemmin koskevat tutkimukset. Apurahaa voi hakea a)  henkilökohtaiseen tutkimukseen b)  tutkimusryhmän toiminnan rahoittamiseen c) professorin tutkimusvapaan rahoittamiseen d)  päätoimiseen post doc -tutkimukseen ja e)  päätoimiseen jatko-opiskeluun.   Kyösti Haatajan säätiön apurahat   Apurahoihin on varattu 100 000 euroa. Ne on tarkoitettu maaseudun elinoloja ja elinkeinotoimintaa käsitteleviin…

Read More

OP Ryhmän tieteelliset säätiöt jakoivat tutkimukseen yli 1,2 miljoonaa euroa

OP Ryhmän tutkimussäätiön apurahat on tarkoitettu taloustieteellisiin tutkimuksiin ja jatko-opintoihin, Kyösti Haatajan säätiön apurahat taas maaseudun elinkeinotoimintaa käsitteleviin tutkimuksiin. OP Ryhmän tutkimussäätiön hallituksen myöntämää apurahaa voi hakea moneen eri tarkoitukseen, kuten esimerkiksi tutkimusvapaan rahoittamiseen tai päätoimiseen jatko-opiskeluun. – Etusijalle asetetaan osuuspankkitoimintaa tai rahoitusalaa koskevat tutkimukset. Hakemukset ovat todella korkeatasoisia ja niiden laatu paranee vuosi vuodelta. Tutkijoiden työpanoksen ansiosta olemme saaneet yhteiskunnallisesti merkittävää tutkimustietoa talouden kehityskuluista, sanoo OP Ryhmän tutkimussäätiön ja…

Read More

OP Ryhmän tutkimussäätiön apurahat vuonna 2017

OP Ryhmän tutkimussäätiön apurahat vuonna 2017 OP Ryhmän tutkimussäätiön hallitus myönsi kaikkiaan 1 102 600 euroa seuraaville tutkijoille ja hankkeille: Apurahat professorin tutkimusvapaaseen Juha Junttila Regime Dependent Explanations to Shock Reaction and Contagion in Commodity and Financial Markets 32 000 € Jussi Nikkinen Suurten osakekurssimuutosten anatomia ja kytkökset 32 000 € Sami Vähämaa Hallinto- ja ohjausjärjestelmät, johdon kannustimet ja pankkien riskisyys 32 000 € Post doc -apurahat Mats Godenhielm Information,…

Read More

Kyösti Haatajan säätiön apurahat vuonna 2017

Kyösti Haatajan säätiön apurahat vuonna 2017 Kyösti Haatajan säätiön hallitus myönsi 100 000 euroa seuraaville tutkijoille ja tutkimushankkeille: Benjamin Anang Microcredit, production system and efficiency of smallholder rice production in northern Ghana 10 000 € Maija Halonen Resurssiperiferian kehityspolku ja sopeutuminen: toimialojen syklit, politiikat ja työllisyys 25 000 € Natalia Kuosmanen Kuinka maatilojen luova tuho vaikuttaa Suomen maataloussektorin kokonaistuottavuuteen? 20 000 € Kirsi Laine Ruotsin ajalla tehtyjen isojakojen vaikutus maatalouteen…

Read More

Uudet kotisivut ja apurahajärjestelmät julkaistu

OP Ryhmän tutkimussäätiön ja Kyösti Haatajan säätiön uudet kotisivut avattiin joulukuussa 2016. Samassa yhteydessä uusittiin säätiöiden apurahajärjestelmät. Aiemmin molempien säätiöiden apurahahakemukset hallinnoitiin saman järjestelmän kautta, mutta nyt molemmilla säätiöillä on omat erilliset järjestelmänsä. Vanhat käyttäjätunnukset toimivat myös uusissa järjestelmissä. Voit tilata unohtuneen salasanan tilalle uuden salasanan. Linkit apurahajärjestelmiin löytyy sivun oikeasta laidasta.

Read More