Tutkimusten etenemisen seuraamiseksi apurahan  saajille lähetetään vuosittain tiedustelu. Ensi kerran tiedustelu tehdään apurahan myöntämistä seuraavan vuoden loka-marraskuussa. Säätiöiden yhteydenpitoa varten apurahan saajien tulee ilmoittaa mahdolliset yhteystietojensa muutokset. Valmistuneesta tutkimuksesta edellytetään kirjallista  raporttia, joka toimitetaan säätiölle.

Apuraha tai sen osa voidaan myös peruuttaa, mikäli tutkimus ei valmistu viiden vuoden kuluessa apurahan myöntämisestä. Apurahan peruuttaminen pyritään tekemään yhteisymmärryksessä tutkijan kanssa.