OP Ryhmän Tutkimussäätiön väitöskirjapalkinto kauppatieteiden tohtori Mika Hannulalle ja valtiotieteiden tohtori Annika Lindbladille

OP Ryhmän Tutkimussäätiön tarkoituksena on taloustieteellisen tutkimuksen edistäminen ja tukeminen. Väitöskirjapalkinto jaetaan henkilölle, joka on tutkimustyössään osoittanut poikkeuksellista luovuutta, ja jonka voidaan odottaa yltävän merkittäviin saavutuksiin myös tulevaisuudessa.

OP Ryhmän Tutkimussäätiö jakoi 28.1.2021 väitöskirjapalkintonsa lukuvuodelta
2019-2020. Palkinto jakautuu kahdelle väitöskirjan tekijälle, ja molempien palkintojen arvo on 5 000 euroa. 

Palkinnon saivat kauppatieteiden tohtori Mika Hannula Turun kauppakorkeakoulussa hyväksytystä väitöskirjasta ”Essays on Strategic Trading” ja valtiotieteiden tohtori Annika Lindblad Helsingin yliopistossa hyväksytystä väitöskirjasta ”Evaluating Macro-Finance Interactions Using Mixed Frequency Methods”. 

Hannulan väitöskirjassa käsitellään strategista kaupankäyntiä hyödyntäen sekä analyyttisiä että numeerisia menetelmiä. 

Lindbladin väitöskirja koostuu kolmesta itsenäisestä artikkelista, joissa analysoidaan makrotaloudellisten olosuhteiden vaikutusta rahoitusmarkkinamuuttujien volatiliteettiin ja korrelaatioihin.

Palkinnot jaettiin OP Ryhmän Tutkimussäätiön teemapäivässä 28.1.2021. Katso tallenne teemapäivästä:

Vuonna 1972 perustettu OP Ryhmän Tutkimussäätiö on yksi Suomen suurimmista säätiöistä, joka tukee taloustieteellistä tutkimusta, eritysesti osuuspankkitoimintaan liittyen.