OP Ryhmän tutkimussäätiön apurahat on tarkoitettu taloustieteellisiin tutkimuksiin ja jatko-opintoihin, Kyösti Haatajan säätiön apurahat taas maaseudun elinkeinotoimintaa käsitteleviin tutkimuksiin.

OP Ryhmän tutkimussäätiön hallituksen myöntämää apurahaa voi hakea moneen eri tarkoitukseen, kuten esimerkiksi tutkimusvapaan rahoittamiseen tai päätoimiseen jatko-opiskeluun. Säätiöiden hallitukset päättävät apurahojen saajista tieteellisten toimikuntien esitysten perusteella. Tänä vuonna säätiöt ovat jakaneet apurahoina tutkimustyöhön yhteensä yli 1,1 miljoonaa euroa vuoden 2019 apurahahaussa ja tällä rahoitettiin 52 lahjakkaan tutkijan ja tutkimusryhmän työtä.

– Korkealaatuisella akateemisella tutkimustyöllä uudistetaan Suomea ja luodaan hyvinvoinnin edellytyksiä. OP Ryhmän säätiöt ovat jälleen mukana tässä tärkeässä tehtävässä rahoittamalla kymmenien erityisesti jatko-opiskelijoiden ja vastaväitelleiden tohtoreiden tutkimustyötä.

Vuonna 1972 perustettu OP Ryhmän tutkimussäätiö on yksi Suomen suurimmista taloustieteellistä tutkimusta tukevista säätiöistä. OP Ryhmän tutkimussäätiö tukee taloustieteellistä tutkimusta, erityisesti rahoitukseen ja osuuspankkitoimintaan liittyvää tutkimusta. Vuonna 1951 perustettu Kyösti Haatajan säätiö tukee maaseutuväestön, erityisesti viljelijäväestön taloudellisten, yhteiskunnallisten ja oikeudellisten olojen tutkimusta.

Tänä vuonna OP ryhmän tutkimussäätiön apurahan sai muun muassa Timo Virtanen Turun yliopistosta. Virtasen väitöskirjatutkimuksen tavoitteena on kehittää ja soveltaa koneoppimisen menetelmiä erityisesti makrotalouden ja rahoitusmarkkinoiden aikasarjojen ennustamiseen ja analysointiin.

 

OP Ryhmän tutkimussäätiön jakamat apurahat näet tästä.
Kyösti Haatajan säätiön jakamat apurahat näet tästä.