Kyösti Haatajan säätiön hallitus myönsi 100 000 euroa seuraaville tutkijoille ja tutkimushankkeille:

 

Sukunimi Etunimi Otsikko
Dinh Trang Thi Quynh The role of entrepreneurial support in rural returnee entrepreneurs´ new venture creation 5000
Ingutia Dr. Rose Women in Agriculture, Cooperatives and Food Security with Focus on Maternal and Child Nutritional Status in Rural Kenya 20000
Lähteenniitty Aurora Miten yhteiskunnan taloudelliset, rakenteelliset sekä poliittiset päätökset ovat vaikuttaneet maaseudun kulttuurimaiseman muuttumiseen Suomessa vuonna 1950–2010. Päätutkimuskohteena Teuva 10000
Sthapt Erose Open Innovation for Tourism Destination Development (Vaasa): Insights into co-creation of memorable tourism experiences 20000
Talvitie Petri Suomi, Itämeri ja globalisoituvat viljamarkkinat 1809–1917 20000
Turpeinen Lauri A multi-sited ethnography of rural-urban migration of young adults in Finland 12500
Wallen Henri Kaivosteollisuuden kumulatiivisten sosiaalisten vaikutusten tutkimus: Soklin tapaus 12500