OP Ryhmän tutkimussäätiön tunnustuspalkinto Seppo Honkapohjalle

OP Ryhmän tutkimussäätiön 29. teemapäivässä keskusteltiin globalisaatiosta ja jaettiin tutkimussäätiön tunnustukset.

OP Ryhmän tutkimussäätiön teemapäivä järjestettiin Vallilassa 2.2. ”Globalisaation loppu?” -teemalla. Seminaarissa globalisaatiosta talouden ja politiikan näkökulmasta puhuivat ulkoministeri Timo Soini, ETLA:n toimitusjohtaja Vesa Vihriälä, professori Markus Jäntti sekä Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen. Tilaisuuden avasi Tony Vepsäläinen.

Teemapäivän yhteydessä jaettiin tutkimussäätiön tunnustukset. Tunnustuspalkinnon sai Seppo Honkapohja, joka on ansioitunut suomalaisen taloustieteen uudistajana ja kansainvälistäjänä sekä makrotaloustieteen teorian kehittäjänä. Palkinnon arvo on 40 000 euroa. Aiemmin OP Ryhmän tutkimussäätiön tunnustuspalkinnon on saanut professori Bengt Holmström.

Tutkimussäätiön väitöskirjapalkinnon sai KTT Vitaly Orlov Vaasan yliopiston kauppakorkeakoulussa hyväksytyllä väitöskirjalla, joka käsittelee valuuttamarkkinoiden tasapainoa ja odottamatonta valuuttakurssikehitystä. Tunnustukset jakoi tutkimussäätiön hallituksen puheenjohtaja Jaakko Pehkonen.

Globalisaation loppu?

Päivän teemaa, globalisaatiota, käsittelevissä asiantuntijoiden puheenvuoroissa korostettiin, että Suomella on mahdollisuus olla kokoaan suurempi toimija, ja ettei teknologista kehitystä ja globalisaatiota pääsee pakoon, mikä tarkoittaa Suomelle tarvetta sopeutua ja ennen kaikkea voimakasta tarvetta uudistua.

Puheenvuoroissa käsiteltiin globalisaation tahdin, teknologian kehityksen ja tuottavuuden kasvuvauhdin hidastumista sekä pohdittiin, ovatko talouskasvun hidastuminen ja tuloerojen kasvu vain tilapäisiä ilmiöitä vai merkkejä maailmantalouden dynamiikan pysyvämmästä muutoksesta.

Paneelikeskustelussa todettiin, että Suomi elää osaamisesta, ja että juuri se on yksilöille mahdollisuus selvitä globalisaation tuomista haasteista, kuten työn murroksesta. Paneelissa keskustelemassa olivat Nordic West Officen johtaja Kristiina Helenius, ETLA:n tutkimuspäällikkö Antti Kauhanen sekä Lightneerin perustaja Peter Vesterbacka. Paneelin juonsi Ylen toimittaja Piia Pasanen.

Teemapäivän esitelmät:

Teija Tiilikaisen esitys

Vesa Vihriälän esitys

Markus Jäntin esitys