OP Ryhmän tutkimussäätiön apurahat on tarkoitettu taloustieteellisiin tutkimuksiin ja jatko-opintoihin, Kyösti Haatajan säätiön apurahat taas maaseudun elinkeinotoimintaa käsitteleviin tutkimuksiin.

OP Ryhmän tutkimussäätiön hallituksen myöntämää apurahaa voi hakea moneen eri tarkoitukseen, kuten esimerkiksi tutkimusvapaan rahoittamiseen tai päätoimiseen jatko-opiskeluun.

– Etusijalle asetetaan osuuspankkitoimintaa tai rahoitusalaa koskevat tutkimukset. Hakemukset ovat todella korkeatasoisia ja niiden laatu paranee vuosi vuodelta. Tutkijoiden työpanoksen ansiosta olemme saaneet yhteiskunnallisesti merkittävää tutkimustietoa talouden kehityskuluista, sanoo OP Ryhmän tutkimussäätiön ja Kyösti Haatajan säätiön asiamies Heli Kangasluoma.

Vuonna 1972 perustettu OP Ryhmän tutkimussäätiö on yksi Suomen suurimmista taloustieteellistä tutkimusta tukevista säätiöistä. OP Ryhmän tutkimussäätiö tukee taloustieteellistä tutkimusta, erityisesti rahoitukseen ja osuuspankkitoimintaan liittyvää tutkimusta.

Vuonna 1951 perustettu Kyösti Haatajan säätiö tukee maaseutuväestön, erityisesti viljelijäväestön taloudellisten, yhteiskunnallisten ja oikeudellisten olojen tutkimusta.

Yksi tänä vuonna apurahan saaneista on Jyväskylän yliopiston Kauppakorkeakoulun tohtorikoulutettava Ville Seppälä, joka tutkii taloustieteen alan väitöskirjassaan perhe-ja työelämän leikkauskohtaa.

– Perhe ja työ ovat merkittäviä elämän osa-alueita useimmille meistä, ja koska ne ovat niin merkittäviä, eivät ne ole toisistaan irrallisia, vaan vaikuttavat toisiinsa. Niiden välisten yhteyksien avulla voidaan saada parempaa kuvaa työmarkkinoiden toiminnasta, Seppälä sanoo.