Kyösti Haatajan säätiön apurahat vuonna 2017

Kyösti Haatajan säätiön hallitus myönsi 100 000 euroa seuraaville tutkijoille ja tutkimushankkeille:

Benjamin Anang Microcredit, production system and efficiency of smallholder rice production in northern Ghana 10 000 €
Maija Halonen Resurssiperiferian kehityspolku ja sopeutuminen: toimialojen syklit, politiikat ja työllisyys 25 000 €
Natalia Kuosmanen Kuinka maatilojen luova tuho vaikuttaa Suomen maataloussektorin kokonaistuottavuuteen? 20 000 €
Kirsi Laine Ruotsin ajalla tehtyjen isojakojen vaikutus maatalouteen Lounais-Suomen sisämaassa 10 000 €
Brent Matthies Natural capital and ecosystem services as opportunities for rural land financing and investments / Luontopääoma ja ekosysteemipalvelut maaseudun investoinneissa ja rahoituksessa 10 000 €
Simo Rautiainen Maantieteellisten olosuhdetekijöiden haittavaikutusten mittaaminen aluepolitiikan työkaluna 25 000 €

Lisätietoja:
Kyösti Haatajan säätiö, asiamies Heli Kangasluoma puh. 040 500 660