Grants awarded by the OP-Pohjola Group Research Foundation in 2014

Grant fulltime postgraduate students

Jussi Heikkilä 25 000 €
Aineettomat oikeudet ja innovaatiotoiminnan kannustimet
Deniz Okat 25 000 €
Essays on banking
Mukminov Rinat 6 000 €
Essays on Economics of Banking
Ville Rantala 25 000 €
Essays on Peer Effects in Finance
Petra Vokatá 25 000 €
Gambling in Stock Markets
Kim Lien Nguyen 25 000 €
How do hedge fund managers use options to time market and select securities?
Laura Ansala 25 000 €
Maahanmuuttajien taloudellinen ja sosiaalinen integraatio Suomessa ja Ruotsissa.
Roland Magnusson 25 000 €
Mekanismeja rahoituksen ja investointien mobilisoimiseksi ilmastonmuutoksen torjuntaan
Annaliina Soikkanen 25 000 €
Old-age (un)employment and retirement decisions
Tuomas Nurminen 25 000 €
Optimism and related biases in strategic and non-strategic decision making
Jari-Mikko Meriläinen 25 000 €
Osuuskuntamuotoisten pankkien luottotappiovarausten ja lainoituksen syklisyys sekä stabiilisuus finanssikriisissä.
Krista Riukula 25 000 €
Policy changes and child outcomes
Jaakko Sääskilahti 25 000 €
Small business lending in the aftermath of the financial crisis
Annika Lindblad 25 000 €
Talousmuuttujien vaikutus finanssimarkkinoiden volatiliteettiin Euroopassa
Julia Salmi 25 000 €
Taloustieteen jatko-opintoja soveltavan mikrotalousteorian alalta
Mikael Paaso 25 000 €
The Role of Incentives in Analyst Forecasts
Petteri Juvonen 25 000 €
Työmarkkinainstituutioiden vaikutukset talouden sopeutumiseen
Mika Hannula 25 000 €
Uncertainty, Anomalies, and Predictability in Bayesian Asset Pricing
Terhi Ravaska 25 000 €
Väitöskirjatutkimus aiheesta optimaalinen tuloverotus elinkaaren eri vaiheissa
Total:  456 000 €

Post doc -grant

Peng Wang 65 000 €
Dragon V.S. Viking: How do the same institutional investors invest in distinctive stock markets?
Tuomas Malinen 65 000 €
The relationship between income inequality and credit cycles
Ilkka Ylhäinen 65 000 €
Tutkimuksia pk-yritysten rahoituksesta
Jukka Sihvonen 65 000 €
USING BANK OPTION PRICES TO ASSESS FINANCIAL SECTOR CONDITIONS
Total:  260 000 €

Personal research-grant

Juha Hinkkanen 5 000 €
Competition, Cooperation and the Innovativeness of Emerging Market Firms väitöskirjan viimeistely
Mika Nieminen 5 000 €
Essays on current account imbalances, tutkijavierailu Columbia Business Schoolissa
Tuomas Kosonen 12 000 €
Harmaan talouden vaikutus yrityksiin ja post doc tutkimusvierailun pidentäminen MIT:ssa
Antti Miihkinen 5 000 €
Multifaceted aspects of corporate governance and the reporting of supplementary accounting information
Karolin Kirschenmann 5 000 €
Powerful parents? The local impact of banks’ global business models
Nadine Chlass 5 000 €
Strategic Thinking in Dynamic Games
Tanja Saxell 15 000 €
Tutkimusvierailu Stanfordin yliopistoon
Total:  52 000 €

Group research project

Matti Keloharju 75 000 €
Financial Markets and Corporate Behavior
Mikko Zerni 25 000 €
How do public and private firms differ in the personal characteristics of their boards of directors and executives?
Elias Rantapuska 75 000 €
Kokeellisen taloustieteen tutkimuslaboratorio
Eero Kasanen 9 000 €
Riskinoton vaikutus pankkiosakkeiden hinnoitteluun.
Marko Järvenpää 25 000 €
Strategisten merkitysten muodostuminen osana osuuspankin strategiaprosessia
Jukka Karjalainen 25 000 €
Tilintarkastuksen pakollisuus vs. vapaaehtoisuus: vaikutus tilintarkastajan työn laatuun ja taloudelliset seuraukset yritykselle
Total:  234 000 €